Komendy wydawane podczas musztry:

Komenda: Niemiecki Fonetyczna
Baczność! Stillgestanden! Sztilgesztanden
Spocznij! Ruht euch! Rut Ojś
Na ramię broń! Gewehr über! Gewer iber
Prezentuj broń! Präsentiert das Gewehr! Prezentir das gewer
Do nogi broń! Gewehr ab! Gewer ab
Na pas broń! Gewehr umhängen! Gewer umhegen
Uwaga! Achtung! Ahtung!
W lewo zwrot! Links ... um! Links um
W prawo zwrot! Rechts ... um! Reśts um
Na prawo patrz! Augen, rechts! Ojgen reśts
Na lewo patrz! Augen, links! Ojgen links
Na wprost patrz Augen, geradeaus! Ojgen geradeałs
Kolejno odlicz! Abzählen! Abzalen
Wstąpić! Antreten! Antreten
Rozejść się! Wegtreten! Wektreten
Na rozkaz! Zu befehl! Cu befel
Cisza! Sei ruhig!/Ruhe! Zaj rujś/Rułe
Zrozumiano? Verstanden? Fesztanden
Wystapić! Austreten! Ałstreten
     
Komendy wydawane podczas walki:
Komenda: Niemiecki Fonetyczna
Padnij! Hinlegen! Hinlegen
Wstawaj! Auf! Ałf
Gotowy! Fertig! Fertig
Stój! Halt! Halt
Szybko! Schnell! Sznel
Powoli! Langsam! Langzam
Za mną! Mir nach! Mi nach
Atak! Greif an! Grajf an
Osłaniaj mnie! Feuerschutz! Fojerszuc
Tutaj! Hier! Hiir
Wstrzymać ogień! Gewehre in ruh! Gewer in ru
Poddać się! Ergebt euch! Ergebt ojś
Uważaj! Vorsicht! Forziśt
Ognia! Feuer! Fojer
Naprzód! Voran!, Vorwärts! Woran Worwarts
Kto tam? Wer da? Wer da
Marsz! Marsch! Marsz