Ziel ausgemacht, Feuer! Cel w zasięgu wzroku, ognia!
Schütze, Feindziel, Angriff! Żołnierze, znaleźć cel, atak!
Achtung Pak, Richtschütze Feuer! Obsada PAKa uwaga, strzelec ognia!
Schütze, Feindgruppen, Feuer! Żołnierze, oddziały wroga, ognia!
Neues Ziel, feindliche Infanterie, Feuer! Nowe cele, wroga piechota, ognia!
Lade Panzerbrechend, feuer frei! Przeciwpancernym ładuj, ognia!
Schütze, feuer frei auf Feindpanzer! Żołnierze, otworzyć ogień do czołgów wroga!
Feindkontankt! Wróg w polu widzenia!
Feindliche Einheit, Feuer! Wroga jednostka, ognia!
Pak, Feuer! PAK, ognia!
Feindliche Schützen voraus, Feuer frei! Wróg na wprost, otworzyć ogień!
Feindschützen, Feuer! Nieprzyjaciel, ognia!
Feindlicher Panzer, Feuer! Wrogi czołg, ognia!
Feindpanzer voraus, Feuer! Wrogi czołg, na wprost ognia!
Volltreffer, Ziel vernichtet! Trafiony, cel zniszczony!
Ziel tot! Cel zniszczony!
Guter Schuss, der brennt aus! Dobry strzał, płonie!
Das war's, der brennt aus! To jest to, płonie!
Nochmal feuern! Wystrzelić ponownie!
Noch'n Schuss! Jeszcze jeden strzał!
Nachladen! Przeładować!
Feuer einstellen! Wstrzymać ogień!
Ab jetzt Munition sparen! Od teraz oszczędzać amunicję!
Nur noch auf Befehl feuern! Ogień tylko na rozkaz!
Munition sparen! Oszczędzać amunicje!
Wirf mir Munition her! Podaj mi trochę amunicji!
Mein Magazin ist leer! Mój magazynek jest pusty!
Feindbeschuss! Wrogi ostrzał!
Handgranate! Granat ręczny!
Volle Deckung! Kryć się!
Ich bin verwundet! Jestem ranny!
Oh Gott! Boże!
Hilfe, hilfe! Pomocy, pomocy!
Sani, Sani! Medyk, medyk!
Verdammt! Cholera!
Wir werden alle sterben! Wszyscy zginiemy!
Wir sind umzingelt! Jesteśmy otoczeni!
Los, alle raus hier! Chodz, musimy się stąd wydostać!
Kämpft fürs Vaterland! Walczyć za Vaterland!
Steht auf und kämpft! Wstawaj i walcz!
Kämpft, Ihr Feiglinge! Walczcie, tchórze!
Feindeinheiten voraus! Wrogie jednostki na wprost!
Feind voraus, halt! Wróg na wprost, stop!
Achtung, feindliche Infanterie! Uwaga, wroga piechota!
Kontakt, Feindinfanterie! Kontakt, wroga piechota!
Feindpak gesichtet! Nieprzyjacielska artyleria w zasiegu wzroku!
Pak voraus! PAK(wrogi) na wprost!
Panzerfahrzeug voraus! Pojazd opancerzony na wprost!
Gibt auf oder Ihr seid tot! Poddajcie się lub zginiecie!
Waffen fallen lassen, ergebt Euch! Rzuccie broń i poddajcie się!
Nicht schiessen Kamerad, Kamerad! Nie strzelaj towarzyszu, towarzyszu!
Wir ergeben uns! Poddajemy się!
Ah Waffe klemmt! Ah, broń się zacięła!
Machen Sie Meldung, Gefreiter! Meldujcie kapralu!
Die Flanken absichern! Zabezpieczyć flanki!
Leise jetzt! Cisza!
Jawohl! Tak jest!
Aufpassen! Uwaga!
Nahkampf! Walka wręcz!
Steigt auf! Wsiadać (do pojazdu!)
Alle absitzen! Wszyscy wysiadać!
Vorwärts, und die Augen offen halten! Naprzód i miejcie oczy otwarte!
Beobachten! Obserwować!
Schneller, Leute! Szybciej Panowie!
Vorwärts, vorwärts! Naprzód, naprzód!
Sprung auf, los los los! Powstać, szybko, szykbo, szybko!
Los geht's Soldat! Ruszaj żołnierzu!
Angriff! Atak!
Vorwärts, anfahren! Naprzód! (kierowane do pojazdów)
Vorwärts marsch! Naprzód!
Zieht Euch zurück! Wycofać się!