Komendy wydawane podczas walki przy użyciu gwizdka:

-------- dźwięk ciągły ALARM
- - - 3 długie dźwięki ZBIÓRKA
- 1 długi dźwięk WYMARSZ lub ATAK
- - 2 długie dźwięki ODWRÓT (sygnał był powtarzany)
- * 1 długi dźwięk i 1 krótki PRAWA FLANKA STOP
* - 1 krótki dźwięk i 1 długi LEWA FLANKA STOP
* * - 2 krótkie dźwięki i 1 długi ZWROT W LEWO
- * * 1 długi dźwięk i 2 krótkie ZWROT W PRAWO
* * * * 4 krótkie dźwięki PRZEGRUPOWANIE
- * - 1 długi, 1 krótki, 1 długi ZBIÓRKA PRZY DOWÓDCY