Marsch der Gebirgsjager
Kompozytor: Karl Heinz Räntzsch
Tekst: Karl Heinz Räntzsch

Es steht ein kleines, kleines Edelweiss
auf einer steilen, steilen Felsenhöh!
Umgeben ist’s von Schnee, ja Schnee und Eis,
das kleine Edel, Edelweiss.

Refren:
Ich grüsse dich, mein Schatz, vergiss mich nicht, mein Schatz,
von einer steilen, steilen Felsenhöh, ja, Höh!
Wo rauh der Bergwind weht, ein kelines Blümlein steht, das kleine Edel, Edelweiss

2. Wir stehen auch auf vieser Felsenhöh
im kampf mit Wetter, Eis, ja Eis und Schnee!
Wir halten Wacht fürs deutsche Vaterland
und schützen’s vor des Feindes Hand.

3. Und sollte ich nicht kehren mehr züruck,
so weine nicht, ja, weine nicht, mein Schatz.
Ein steiler Felsen ist mein stilles Grab,
das man zur letzen Ruh mir gab.

Marsz Strzelców Górskich

1. Oto mała, mała szarotka
na stromym, stromym szczycie skały!
Otoczona jest przez śnieg, tak śnieg i lód,
ta mała, szlachetna, szarotka.

Refren:
Pozdrawiam cię, mój skarbie, nie zapomnij mnie, mój skarbie,
ze stromego, stromego szczytu skały, tak, szczytu!
Gdzie surowy górski wiatr wieje, stoi mały kwiatuszek, mała szlachetna, szarotka

2. My też stoimy na szczycie skały
w walce z pogodą, lodem, tak lodem i śniegiem!
Trzymamy straż dla niemieckiej Ojczyzny
i chronimy ją przed ręką wrogów.

3. I gdybym nigdy więcej nie powrócił,
to nie płacz, to, nie płacz, mój skarbie.
Stroma skała jest moim cichym grobem,
który dano mi jako ostatni odpoczynek.