W dniu 10 wrzeźnia 2010 członkowie Grupy odtworzyli żołnierzy 100 Geb. Jag. Regiment z 1 Dywizji Górskiej podczas pierwszych dni II wojny źwiatowej. Po szeregu imprez dotyczących schyłkowego okresu wojny oraz walk na płw. Apenińskim dla każdego z nas była to miła odmiana.
Ponad to po zakończeniu inscenizacji urządziliźmy pomiędzy członkami Grupy, trening strzelecki przy użyciu karabinów mauser 98k z optyką ZF41 oraz mosin na "ostrą" amunicję. Wszystko to dzięki uprzejmoźci zaprzyjaźnionej z Grupą strzelnicy, za co serdecznie dziękujemy raz jeszcze w tym miejscu.

 

Autor zdjęć: Dominik Wojtyra